Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Via Teams

Cyswllt: Naomi Stocks 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(13.30 - 14.15)

1.

Ystyried ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor, "Amlygu’r materion: Anghydraddoldeb a'r pandemig", a rhaglen waith yr hydref.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1.      Trafododd y Pwyllgor yr ymateb i’r adroddiad, "Amlygu’r materion: Anghydraddoldeb a'r pandemig", a rhaglen waith yr hydref.

 

1.2.      Cytunodd y Pwyllgor i gynnal sesiynau tystiolaeth ar effaith pandemig COVID-19 ar y sector gwirfoddol.

 

(14.15 - 14.30)

2.

Ystyriaeth o’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Cam-drin Domestig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1. Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ynghylch y Bil Cam-drin Domestig.