Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 30/09/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.45)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau.

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.

(09.45)

2.1

Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol parthed: y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

(09.45-10.55)

3.

Covid-19: Adfer Trafnidiaeth - Grwpiau Eiriolaeth a Buddiannau Teithwyr

Christine Boston, Cyfarwyddwr Cymru, Transform Cymru

Ryland Jones, Dirprwy Gyfarwyddwr Dros Dro, Sustrans Cymru

Norman Baker, Cyngorydd i’r Prif Swyddog Gweithredol, yr Ymgyrch dros Drafnidiaeth Well

David Beer, Uwch-reolwr Cymru, Transport Focus

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Christine Boston, Cyfarwyddwr Cymru, Transform Cymru, Ryland Jones, Dirprwy Gyfarwyddwr Dros Dro, Sustrans Cymru, Norman Baker, Cynghorydd y Prif Swyddog Gweithredol, Yr Ymgyrch Dros Drafnidiaeth Well a David Beer, Uwch Reolwr Cymru, Ffocws ar Drafnidiaeth, gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.

3.2 Cytunodd Norman Baker i anfon dogfen Covid-19 Recovery Yr Ymgyrch Dros Drafnidiaeth at y Pwyllgor.

(11.05-11.55)

4.

Covid-19: Adfer Trafnidiaeth - Safbwyntiau Academaidd a Diwydiannol

Yr Athro Glenn Lyons, Athro Symudedd y Dyfodol, Prifysgol Gorllewin Lloegr

Nick Richardson, Cyfarwyddwr Technegol (Trafnidiaeth), Mott Macdonald a Chadeirydd Grŵp Polisi Bysiau a Choetsys y Sefydliad Siartredig Logisteg a Thrafnidiaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd Yr Athro Glenn Lyons, Athro Symudedd y Dyfodol – Prifysgol Gorllewin Lloegr a Nick Richardson, Cyfarwyddwr Technegol (Trafnidiaeth) - Mott Macdonald a Chadeirydd Grŵp Polisi Bysiau a Choetsys y Sefydliad Siartredig Logisteg a Thrafnidiaeth, gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

(11.55)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(11.55-12.15)

6.

Preifat

Covid-19: Ystyried tystiolaeth yn dilyn eitem 3 a 4

Cofnodion:

6.1 Bu’r Aelodau yn trafod y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu