Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 23/10/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Mohammed Asghar

Nid oedd dirprwyon ac ni ddatganwyd buddiannau

2.

Papur(au) i'w nodi

2.1

Llythyr gan y Cadeirydd at Swyddfa Cymru Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliad y Merched

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

2.2

Llythyr gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth at y Cadeirydd ynghylch Cyflwr y Ffyrdd - diweddariad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

(09.45-10.45)

3.

Datgarboneiddio trafnidiaeth

Andy Eastlake, Rheolwr gyfarwyddwr, Partneriaeth Cerbydau Carbon Isel

Chaitanya Kumar, Uwch-gynghorydd polisi, Y Gynghrair Werdd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Andy Eastlake a Chaitanya Kumar gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

3.2 Cytunodd Chaitanya Kumar i ddarparu manylion pellach am y camau y dylai Llywodraeth Cymru eu cymryd i leihau allyriadau o longau, o ystyried y pwerau datganoledig cyfyngedig yn y maes hwn.

(11.00-12.00)

4.

Craffu Gweinidogol - Caffael Cyhoeddus yn yr Economi Sylfaneol

Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Lee Waters AC, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Marcella Maxwell, Dirprwy Gyfarwyddwr Strategaeth Economaidd

Jonathan Hopkins, Dirprwy Gyfarwyddwr Masnachol a Chaffael

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd Lee Waters AC, Rebecca Evans AC, Marcella Maxwell a Jonathan Hopkins gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor