Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 17/10/2019 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(11.15-12.15)

1.

Caffael Cyhoeddus yn yr Economi Sylfaenol - PSBs

Liz Lucas, Pennaeth Gwasanaethau Cwsmer a Digidol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Ian Evans, yn arwain gwaith caffael y Bwrdd Gwasanaethau Lleol yng Nghyngor Caerffili

John Paxton, Adnoddau  - Comisiynu a Chaffael, Cyngor Caerdydd

Richard Dooner, Rheolwr Rhaglen, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Atebodd Liz Lucas, Ian Evans, John Paxton a Richard Dooner gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

2.

Papur(au) i'w nodi

2.1

Llythyr gan Swyddfa Cymru Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliad y Merched

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

2.2

Gohebiaeth gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth at y Cadeirydd ynghylch Cyfarfod Is-grŵp Negodiadau ETOG

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr