Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 13/06/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Adam Price AC

1.2 Ni chafwyd unrhyw ddirprwyon na datganiadau o fuddiannau.

(09.15-09.45)

2.

Yr Athro Nigel Smith - Cyflwr Ffyrdd yng Nghymru (Drwy gyfrwng fideo-gynhadledd)

Yr Athro Nigel Smith, Athro Rheoli Prosiectau a Seilwaith Trafnidiaeth, y Sefydliad Seilwaith Gwydn, Ysgol Peirianneg Sifil, Prifysgol Leeds

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Yr Athro Nigel Smith a Kris Moodley gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

(09.45-11.00)

3.

Panel Peirianneg - Cyflwr Ffyrdd yng Nghymru

Ed Evans, Cyfarwyddwr ac ysgrifennydd, Cymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil Cymru (CECA Wales Cymru)

Keith Jones, Cyfarwyddwr, Sefydliad y Peirianwyr Sifil Cymru (ICE Cymru)

Stuart Davies, Cadeirydd, Cymdeithas Syrfewyr Sirol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Ed Evans, Keith Jones a Stuart Davies gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

(11.15-12.00)

4.

Sefydliadau defnyddwyr ffyrdd - Cyflwr Ffyrdd yng Nghymru

John Pockett, Cyfarwyddwr, Cydffederasiwn Cludiant Teithwyr Cymru (CPT Cymru)

Gareth Mole, Cyfarwyddwr Peirianneg, Bws Caerdydd

Sally Gilson, Pennaeth Ymgyrchu Sgiliau, Sefydliad Trafnidiaeth Cludo Nwyddau

Duncan Buchanan, Cyfarwyddwr Polisi, Cymdeithas Cludiant Ffordd

Cofnodion:

4.1 Atebodd John Pockett, Gareth Mole, Sally Gilson a Duncan Buchanan gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

4.2 Cytunodd John Pockett i roi tystiolaeth bellach i'r Pwyllgor ar AI

5.

Papur(au) i'w nodi

5.1

Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch Deiseb P-05-780 Ail-agor Gorsaf Carno

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(12.00-12.15)

7.

Trafodaeth ar flaenraglen waith y Pwyllgor ar gyfer yr hydref

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith ar gyfer yr hydref

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu