Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod (PDF 476KB) Gweld fel HTML (178KB)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Adam Price AC a Hannah Blythyn AC.

1.2 Roedd Huw Irranca-Davies AC yn dirprwyo ar ran Hannah Blythyn AC.

1.3 Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.

(12.30-13.30)

2.

Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith – Gwerthu Cymru i'r Byd

Ken Skates AM, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Jason Thomas, Cyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Andrew Gwatkin, Deputy Director, Dirprwy Gyfarwyddwr Buddsoddiad a Masnach Ryngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Ken Skates AC, Jason Thomas, Andrew Gwatkin a Claire Chappell gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

2.2 Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith i gyflwyno tystiolaeth bellach i'r Pwyllgor ar yr ymchwiliad cyfredol.

3.

Papur(au) i'w nodi

3.1

Gohebiaeth oddi wrth y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith ynglŷn â'r Cynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

3.2

Adroddiad blynyddol i Lywodraeth Cymru – y Comisiynydd Traffig ar gyfer Ardal Traffig Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.1 Nododd y Pwyllgor yr Adroddiad Blynyddol.

3.3

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynglŷn â’r modd y mae Llywodraeth Cymru yn goruchwylio cyllid a chyflawniad colegau addysg bellach

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

3.4

Gohebiaeth gan Gyrfa Cymru ynglŷn â gwaith craffu’r Pwyllgor ar y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth ar 27 Medi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.