Gwerthu Cymru i’r Byd

Mae Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau wedi cynnal ymchwiliad i Werthu Cymru i'r Byd.

 

Crynodeb

Diben yr ymchwiliad yw rhoi trosolwg i'r Pwyllgor o'r hyn sydd wedi cael ei wneud hyd yma o ran gwerthu Cymru i wledydd tramor a beth y gellid ei wneud yn y dyfodol, yn bennaf drwy feysydd marchnata, twristiaeth a sgiliau/hyfforddiant.

 

Mae'r Pwyllgor yn rhoi sylw i'r materion a ganlyn:

 • Sut y mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn gwerthu Cymru i'r Byd ar hyn o bryd o ran masnach, twristiaeth a sgiliau/hyfforddiant;
 • Swyddogaeth swyddfeydd tramor Llywodraeth Cymru;
 • Cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i allforwyr, a mewnfuddsoddi;
 • Ymwybyddiaeth o wefan 'Wales.Com' ac yn benodol y cymorth a gynigir gan Busnes Cymru;
 • Eglurder a chryfder “brand” Cymru o ran twristiaeth ryngwladol;
 • Llwyddiant ryngwladol gweithgareddau marchnata Croeso Cymru;
 • Sut y mae colegau/prifysgolion yn hyrwyddo astudio rhyngwladol yng Nghymru;
 • Sut y gall Llywodraeth Cymru helpu o ran denu digwyddiadau rhyngwladol mawr i Gymru;
 • Y defnydd a wneir o gymorth gan yr Undeb Ewropeaidd ac effaith gadael yr UE;
 • Beth y gall Cymru ei ddysgu gan wledydd o faint tebyg.

 

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 07/07/2017

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu