Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o drafodion y cyfarfod (PDF 924KB) Gweld fel HTML (365KB)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Hefin David AC, Jeremy Miles AC a David J Rowlands AC.

Ni chafwyd unrhyw dirprwyon na datgan buddiannau.

(09:15-10:15)

2.

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – Bargeinion Dinesig ac Economïau Rhanbarthol Cymru

Cllr Andrew Morgan, Cadeirydd, Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Sheila Davies, Cyfarwyddwr, Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Andrew Morgan a Sheila Davies gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

(10:30-11:30)

3.

Bargen Ddinesig Dinas-Ranbarth Bae Abertawe – Bargeinion Dinesig ac Economïau Rhanbarthol Cymru

Cllr Rob Stewart, Arweinydd Dinas a Sir Abertawe, Bargen Dinas-ranbarth Bae Abertawe

Mark James, Prif Weithredwr, Cyngor Sir Gaerfyrddin

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Rob Stewart a Mark James gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

(11:30-12:30)

4.

Bargen Dwf Gogledd Cymru – Bargeinion Dinesig ac Economïau Rhanbarthol Cymru

Ashley Rogers, Cadeirydd, Cyngor Busnes Gogledd Cymru

Colin Everett, Prif Weithredwr, Sir y Ffint / Prif Weithredwr Arweiniol Cais Twf

Stephen Jones, Cydgysylltydd Rhanbarthol ar gyfer CLlLC yng Ngogledd Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd Ashley Rogers, Colin Everett a Stephen Jones gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(12:30-12:35)

6.

Trafod y dystiolaeth – Bargeinion Dinesig ac Economïau Rhanbarthol Cymru

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth

(12:35-13:05)

7.

Trafod yr adroddiad drafft – Masnachfraint y Rheilffyrdd a'r Metro

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.