Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 19/11/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd datganiad o fuddiant gan Mick Antoniw AS: mae ei fab yn weithiwr llawrydd yn y diwydiannau creadigol.

 

(09.30-10.30)

2.

COVID-19: impact of the outbreak on live music

John Rostron

Neal Thompson, Focus Wales

Andy Warnock, Undeb y Cerddorion

Spike Griffiths, Prosiect Forté

 

Cofnodion:

Clywodd yr aelodau dystiolaeth ar effaith y pandemig ar gerddoriaeth fyw yng Nghymru.

 

(10.45-11.30)

3.

COVID-19: impact of the outbreak on live music

Paul Carr, Prifysgol De Cymru

 

Cofnodion:

Clywodd yr aelodau gyflwyniad ar effaith y pandemig ar gerddoriaeth fyw.

 

4.

Motion under Standing Order 17.42 to resolve to exclude the public from the meeting for the remainder of the meeting

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau i’r cynnig.

 

(11.30-11.40)

5.

COVID-19: impact of the outbreak on the Welsh language - discussion of draft short report

Cofnodion:

Cytunodd yr aelodau ar yr adroddiad byr drafft.

 

(11.40 - 12.00)

6.

Private debrief

Cofnodion:

Ystyriodd yr aelodau dystiolaeth y sesiwn.