Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 19/11/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30-10.30)

2.

COVID-19: effaith y pandemig ar gerddoriaeth fyw

John Rostron

Neal Thompson, Focus Wales

Andy Warnock, Undeb y Cerddorion

Spike Griffiths, Prosiect Forté

 

(10.45-11.30)

3.

COVID-19: effaith y pandemig ar gerddoriaeth fyw

Paul Carr, Prifysgol De Cymru

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(11.40 - 12.00)

6.

Ôl-drafodaeth breifat

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu