Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martha Da Gama Howells 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 20/11/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(9.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

 

(9.30 - 10.20)

2.

Sgrîn Fach: Trafodaeth Fawr - Cyrff Rheoleiddio

Kevin Bakhurst, Cyfarwyddwr Grŵp ar gyfer Polisi Cynnwys a Chyfryngau, OFCOM

Hywel Wiliam, Pwyllgor Cynghori Cymru, OFCOM

Robert Andrews, Pwyllgor Cynghori Cymru, OFCOM

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Kevin Bakhurst, Hywel Wiliam a Robert Andrews o OFCOM gwestiynau gan y Pwyllgor.

 

 

(10.20 – 11.10)

3.

Sgrîn Fach: Trafodaeth Fawr - Dadansoddiad Academaidd

Ruth McElroy, Athro Diwydiannau Creadigol, Prifysgol De Cymru

Caitriona Noonan, Uwch-ddarlithydd yn y Cyfryngau a Chyfathrebu, Prifysgol Caerdydd

Cofnodion:

3.1 Atebodd Ruth McElroy o Brifysgol De Cymru a Caitriona Noonan o Brifysgol Caerdydd gwestiynau gan y Pwyllgor.

 

 

(11.10-12.10)

4.

Sgrîn Fach: Trafodaeth Fawr - Cynhyrchwyr Cynnwys Annibynnol

Martyn Ingram, Made in Wales

Angharad Mair, Tinopolis

Llion Iwan, Cwmni Da

Gareth Williams, Rondo Media

 

Cofnodion:

4.1 Atebodd Martyn Ingram o Gwnaed yng Nghymru, Angharad Mair o Tinopolis, Llion Iwan o Gwmni Da a Gareth Williams o Rondo Media  gwestiynau gan y Pwyllgor.

 

 

 

5.

Papurau i’w nodi

5.1

Llythyr gan y Gymdeithas Ddarlledu i Ysbytai ar yr Adroddiad ar Radio Cymunedol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nododd yr Aelodau’r papur.

 

 

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

6.1 Derbyniodd yr Aelodau’r cynnig.

 

 

(12.10-12.20)

7.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

7.1 Cytunodd yr Aelodau ar y cylch gorchwyl.

 

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu