Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 06/06/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Cafwyd ymddiheuriadau gan Rhianon Passmore a Jack Sargeant.

1.2        Datgan Buddiannau:

Bethan Sayed: Ei gŵr yw sylfaenydd Gŵyl Ffilmiau Rhyngwladol Caerdydd.

Sian Gwenllian: Cysylltiad personol agos â chwmni cynhyrchu teledu.

Suzy Davies: Cysylltiad personol ag un o'r tystion.

 

(09:30 - 10:30)

2.

Cynyrchiadau ffilm a theledu mawr yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth 12

Kelvin Guy, Sylfaenydd a Phrif Weithredwr Gŵyl Ffilmiau Bae Caerfyrddin

Rahil Abbas Sayed, Cyfarwyddwr a chyd-sylfaenydd Gŵyl Ffilmiau Rhyngwladol Caerdydd                                             

Berwyn Rowlands, Cyfarwyddwr Gŵyl, Gwobrau Iris

Steve Swindon, Prif Weithredwr Tape Community Music and Film (arweinydd prosiect The Coastline Film Festival)

 

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(10:30 - 11:30)

3.

Cynyrchiadau ffilm a theledu mawr yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth 13

Simon Curtis, Trefnydd Cenedlaethol a Rhanbarthol, Cymru a De Orllewin Lloegr, Equity

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

4.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd yr Aelodau y papur.

 

4.1

Gohebiaeth gan Ofcom ynglŷn â chynrychiolaeth a phortread yn y BBC

Dogfennau ategol:

4.2

Gohebiaeth gan Ofcom ynglŷn â'r gallu i optio allan ar gyfer Newyddion Radio'r BBC yng Nghymru

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11:30 - 12:00)

6.

Ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu