Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1     Cafwyd ymddiheuriadau gan Dawn Bowden ar gyfer sesiynau'r bore. Cafwyd ymddiheuriadau gan Jeremy Miles ar gyfer sesiynau'r prynhawn. Ni chafwyd dirprwyon ar eu rhan.

Trawsgrifiad

(09:30 - 10:30)

2.

Amgylchedd Hanesyddol: Sesiwn Dystiolaeth 1: Cadw

Jason Thomas, Cyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Llywodraeth Cymru

Gwilym Hughes, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Amgylchedd Hanesyddol, Llywodraeth Cymru

Tom Cosson, Uwch Gynghorydd Diwylliant a Thlodi, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

2.1

Amgylchedd Hanesyddol: Pecyn ymgynghori

Dogfennau ategol:

(10:30 - 11:30)

3.

Amgylchedd Hanesyddol: Sesiwn Dystiolaeth 2

Christopher Catling, Ysgrifennydd, Prif Weithredwr, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru 

Dr Eurwyn Wiliam, Cadeirydd Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

4.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd yr aelodau y papurau.

4.1

Adolygiad Annibynnol o Gymorth ar gyfer Cyhoeddi a Llenyddiaeth yng Nghymru: Tystiolaeth Ychwanegol

Dogfennau ategol:

4.2

Newyddiaduraeth newyddion yng Nghymru: Tystiolaeth Ychwanegol gan Google

Dogfennau ategol:

4.3

Llythyr gan Y Llywydd

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol: Eitem 6, 7 a 10

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

(11:30 - 11:40)

6.

Ôl-drafodaeth breifat: Eitemau 2 & 3

(11:40 - 12:00)

7.

Amgylchedd Hanesyddol: Cyflwyno Canlyniadau Arolwg

Rhayna Mann, Uwch-swyddog Allgymorth ac Ymgysylltu Comisiwn y Cynulliad

(12:45 - 13:45)

8.

Newyddiaduraeth Newyddion yng Nghymru: Tystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Hywel Owen, Arweinydd Tîm Polisi'r Cyfryngau, Llywodraeth Cymru 

Paul Kindred, Uwch Ddadansoddydd Polisi, Llywodraeth Cymru

Cofnodion:

8.1 Atebodd y tystion gwestiynau gan yr Aelodau.

8.2 Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet y byddai'n darparu i'r Pwyllgor gopi o'r llythyr a anfonodd at y BBC ynghylch cynlluniau newyddiaduraeth leol y BBC.

8.3 Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet y byddai'r anfon at y Pwyllgor nodyn ynghylch hysbysiadau statudol Llywodraeth Cymru.

8.4 Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet y byddai'r gofyn i Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes ysgrifennu at y Pwyllgor ynghylch Newyddiaduraeth cyfrwng Cymraeg.

(13:45 - 14:45)

9.

Adolygiad Annibynnol o Gymorth ar gyfer Cyhoeddi a Llenyddiaeth yng Nghymru: Tystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Hywel Owen, Arweinydd Tîm Polisi'r Cyfryngau, Llywodraeth Cymru

Paul Kindred, Uwch Ddadansoddydd Polisi, Llywodraeth Cymru

Peter Owen, Pennaeth y Gangen Polisi Gelfyddydau, Llywodraeth Cymru

Cofnodion:

9.1 Atebodd y tystion gwestiynau gan yr Aelodau.

(14:45 - 15:00)

10.

Ôl-drafodaeth breifat

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu