Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Dawn Bowden a Neil Hamilton. Ni chafwyd dirprwyon.

Trawsgrifiad

(09:30 - 10:30)

2.

Newyddiaduraeth newyddion yng Nghymru: Sesiwn Dystiolaeth 13

Alan Edmunds, Cyfarwyddwr Golygyddol cyhoeddiadau rhanbarthol Trinity Mirror.

Alison Gow, Prif Olygydd (Digidol) rhanbarthol Trinity Mirror

 

Cofnodion:

2.1 Atebodd tystion cwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

3.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

3.1 Nododd yr Aelodau y papur.

3.1

Gohebiaeth gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru

Dogfennau ategol:

4.

Gohebiaeth gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig

(10:30 - 11:30)

5.

Taro'r cydbwysedd iawn: Cynigion ar gyfer Bil y Gymraeg: Sesiwn Friffio Technegol ar y Papur Gwyn

Bethan Webb, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is- adran y Gymraeg

Daniel Jones, Arweinydd Polisi Bil y Gymraeg, Is-adran y Gymraeg

 

Crynodeb o’r ymatebion Gorffennaf 2017

Cymraeg 2050: Strategaeth y Gymraeg

 

Adroddiad Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu: Gwireddu’r Uchelgais – Ymchwiliad i Strategaeth Gymraeg newydd Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio dechnegol gyda swyddogion Llywodraeth Cymru ar y Papur Gwyn.

5.2 Cwestiynodd yr Aelodau'r swyddogion.

6.

Ariannu addysg gerddoriaeth a gwella mynediad ati: trafod yr adroddiad drafft

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau'r adroddiad drafft.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu