Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Lee Waters. Nid oedd unrhyw ddirprwyon.

 

Trawsgrifiad

(9:30 - 10:30)

2.

Newyddiaduraeth newyddion yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth 4

Yr Athro Elin Haf Gruffydd-Jones, yr Athro Cyfryngau a Diwydiannau Creadigol, Prifysgol Aberystwyth

Ifan Morgan Jones, Darlithydd mewn Newyddiaduraeth, Prifysgol Bangor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

3.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

3.1 Nododd yr aelodau y papurau.

 

3.1

Ariannu addysg cerddoriaeth a gwella mynediad ati: Ysgol Lewis, Pengam - crynodeb o'r ymweliad

Dogfennau ategol:

3.2

Dyfodol S4C: Tystiolaeth ychwanegol gan S4C

Yn dilyn y sesiwn dystiolaeth lafar gan Huw Jones, Cadeirydd, Awdurdod S4C ac Ian Jones, Prif Weithredwr, S4C.

Dogfennau ategol:

3.3

Newyddiaduraeth newyddion yng Nghymru: tystiolaeth ysgrifenedig ychwanegol gan Enders Analysis

Tystiolaeth gan Douglas McCabe, Prif Swyddog Gweithredol, Enders Analysis.

 

Dogfennau ategol:

3.4

Newyddiaduraeth newyddion yng Nghymru: tystiolaeth ychwanegol gan Dr Andy Williams ac Emma Meese, Prifysgol Caerdydd

Dogfennau ategol:

3.5

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau: deisebau o fewn cylch gwaith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(10:30 - 10:50)

5.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

5.1 Trafododd aelodau'r Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(10:50 - 11:10)

6.

Trafod papur briffio drafft y Gwasanaeth Ymchwil: Tony Hall, Cyfarwyddwr Cyffredinol y BBC

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y briff drafft

 

(11:10 - 11:30)

7.

Dyfodol S4C: Trafod y papur ar y materion allweddol

Cofnodion:

7.1 Trafododd aelodau y Pwyllgor y papur ar y materion allweddol.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu