Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Neil Hamilton a Lee Waters. Nid oedd unrhyw ddirprwyon.

 

Trawsgrifiad

(09:30 - 10:30)

2.

Newyddiaduraeth newyddion yng Nghymru: Sesiwn Dystiolaeth 1

Emma Meese, Rheolwr y Ganolfan, Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol, Prifysgol Caerdydd

Dr Andy Williams, Uwch Ddarlithydd, Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol, Prifysgol Caerdydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

2.1

Ymatebion i'r Ymgynghoriad: Newyddiaduraeth yng Nghymru

Dogfennau ategol:

(10:30 - 11:30)

3.

Newyddiaduraeth newyddion yng Nghymru: Sesiwn Dystiolaeth 2

Dylan Iorwerth, Golygydd Gyfarwyddwr, Golwg

Robert Rhys, Cadeirydd, Barn

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

(11:30 - 12:15)

4.

Trwydded weithredu drafft ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus y DU y BBC: sesiwn dystiolaeth gyda Phwyllgor Cynghori Ofcom.

Glyn Mathias, Cadeirydd, Pwyllgor Cynghori Ofcom

Hywel William, Aelod, Pwyllgor Cynghori Ofcom

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

5.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

5.1 Nododd yr aelodau y papurau.

 

5.1

Ymateb Llywodraeth y DU i adroddiad y Pwyllgor: Y Darlun Mawr – Safbwyntiau cychwynnol y Pwyllgor ar ddarlledu yng Nghymru

Dogfennau ategol:

5.2

Dyfodol S4C: Rhagor o wybodaeth gan BECTU

Dogfennau ategol:

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 7

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(12:15 - 12:30)

7.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu