Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

10.

Trawsgrifiad

Cofnodion:

(09:30-10:30)

2.

Dyfodol S4C – Sesiwn dystiolaeth 8

Rhodri Talfan Davies, Pennaeth BBC Cymru Wales

Siân Gwynedd, Pennaeth Cynhyrchu Cynnwys, BBC Cymru Wales

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

(10:30-11:15)

3.

Cyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno – Sesiwn dystiolaeth 11

Heather Powell, Rheolwr Gyfarwyddwr, Cerdd Cydweithredol Sir Ddinbych

Fflur Wyn Roberts, Rheolwr Swyddfa, Cerdd Cydweithredol Sir Ddinbych

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

4.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd yr aelodau y papurau.

 

4.1

Llythyr at Ymgyrch Hanes Cymru gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Dogfennau ategol:

4.2

Dyfodol S4C: Tystiolaeth bellach gan TAC

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 6, 7, 8 a 9

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11.30-11.45)

6.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(11.45-12.00)

7.

Newyddiaduraeth newyddion a'r cyfryngau lleol: Papur cwmpasu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y papur

 

(12.00-12.30)

8.

Ymchwiliad i Strategaeth y Gymraeg newydd Llywodraeth Cymru: Cytuno ar yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft

 

(12.30-12.45)

9.

Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei flaenraglen waith

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu