Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Adam Vaughan 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

6.

Trawsgrifiad

Cofnodion:

(10:15 - 11:15)

2.

Cyllid ar gyfer Addysg Cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Sesiwn dystiolaeth ragarweiniol 2

Gareth Pierce, Prif Weithredwr, CBAC

Matthew Jones, Rheolwr CCIC (Cerddoriaeth Ieuenctid), Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru

Pauline Crossley, Uwch Reolwr (Celfyddydau Ieuenctid), Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru

 

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

(11:15 - 12:15)

3.

Cyllid ar gyfer Addysg Cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Sesiwn dystiolaeth ragarweiniol 3

Karl Napieralla OBE, Cadeirydd Grŵp Gorchwyl a Gorffen blaenorol Llywodraeth Cymru ar Wasanaethau Cerddoriaeth yng Nghymru

Emma Coulthard, Pennaeth y Gwasanaeth Cerddoriaeth ar gyfer Caerdydd a Bro Morgannwg.

Wayne Pedrick, Rheolwr, Cerdd NPT Music

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

4.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd yr aelodau y papurau.

 

4.1

Llythyr gan y Cadeirydd at y Llywydd: Senedd@Casnewydd

Dogfennau ategol:

4.2

Ymateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Cymru Hanesyddol

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd ar gyfer eitem 6

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(12:15 - 12:30)

6.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu