Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

8.

Trawsgrifiad

Cofnodion:

(10.10-11.00)

3.

Craffu ar y gyllideb gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Ken Skates AC, Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

Manon Antoniazzi, Cyfarwyddwr, Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Huw Davies, Pennaeth Cyllid Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

 

3.2 Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet i ddarparu rhestr o'r safleoedd sy'n cael gwariant cyfalaf ychwanegol o ganlyniad i'r incwm ychwanegol a gynhyrchwyd gan safleoedd Cadw.

 

(11.00-12.00)

4.

Craffu ar y gyllideb gyda Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Alun Davies AM, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Bethan Webb, Dirprwy Gyfarwyddwr Y Gymraeg

Awen Penri, Pennaeth Cangen y Gymraeg mewn Addysg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd y Gweinidog gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

4.1 Cytunodd y Gweinidog i ysgrifennu at y Pwyllgor yn rhoi manylion am faint o'r £4.85 miliwn a ddyrannwyd i'r gwaith o ddatblygu Cymraeg i Oedolion sydd ar ôl i gefnogi 'gwaith sylfaenol'.

 

5.

Papurau i’w nodi

5.1

Ateb gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes: Craffu cyffredinol

Dogfennau ategol:

5.2

Llythyr at y Cadeirydd gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd: Cymru Hanesyddol (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:

5.3

Llythyr at y Cadeirydd gan Amgueddfeydd ac Orielau yr Alban: Adroddiad Randerson (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:

5.4

Llythyr at y Cadeirydd gan Andrew Green: Cymru Hanesyddol

Dogfennau ategol:

5.5

Llythyr at y Cadeirydd gan Draig Enfys: Cymru Hanesyddol (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:

5.6

Llythyr at y Cadeirydd gan Oasis Caerdydd: Cymru Hanesyddol (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:

5.7

Llythyr at y Cadeirydd gan Ann Saer: Cymru Hanesyddol (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:

5.8

Llythyr at y Cadeirydd gan Gymdeithas Hynafiaethwyr Sir Fynwy: Cymru Hanesyddol (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:

5.9

Llythyr at y Cadeirydd gan Gyngor Archifau a Chofnodion Cymru: Cymru Hanesyddol

Dogfennau ategol:

5.10

Llythyr at y Cadeirydd gan Gymdeithas yr Iaith: Cymru Hanesyddol

Dogfennau ategol:

5.11

Llythyr at y Cadeirydd gan Roger Gagg: Cymru Hanesyddol (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:

5.12

Llythyr at y Cadeirydd gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru: Cymru Hanesyddol (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:

5.13

Llythyr at y Cadeirydd gan Oliver Fairclough: Cymru Hanesyddol (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:

5.14

Llythyr at y Cadeirydd gan yr Athro Martin A. Kayman: Cymru Hanesyddol (Saesneg yn Unig)

Dogfennau ategol:

5.15

Llythyr at y Cadeirydd gan Jan Michaelis: Cymru Hanesyddol (Saesneg yn Unig)

Dogfennau ategol:

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer Eitem 7

(12:00 - 12:30)

7.

Ôl-drafodaeth breifat

(09.00-10.00)

2.

Y BBC: Gwaith craffu cyffredinol ar y Cyfarwyddwr Cyffredinol

Yr Arglwydd Tony Hall, Cyfarwyddwr Cyffredinol

Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr, BBC Cymru Wales

Cofnodion:

Atebodd Cyfarwyddwr Cyffredinol a Chyfarwyddwr BBC Cymru gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

 

Cytunodd y Cyfarwyddwr Cyffredinol i wneud y canlynol:

 

Ø  Rhannu data sy'n ymwneud â phortread y BBC o Gymru a bywyd Cymru ar ddiwedd y flwyddyn ariannol bresennol;

Ø  Trafod cynrychiolaeth Cymru a'r ymdriniaeth o feysydd arbenigol y tu allan i 'fusnes' ar sioe frecwast y BBC gyda'r tîm brecwast a rhoi adborth i'r Pwyllgor ynghylch canlyniad y drafodaeth hon;

Ø  Ymddangos gerbron y Pwyllgor eto ym mis Mawrth/Ebrill 2017.

 

 

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu