Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

(09.30 - 09.35)

2.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Eiddo Diwylliannol (Gwrthdaro Arfog)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol.

(09.35 - 09.40)

3.

Deiseb gan Gymdeithas yr Iaith ynghylch Safonau'r Gymraeg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cytunodd y Pwyllgor i godi’r mater y mae’r ddeiseb yn cyfeirio ato gyda’r Comisiynydd Iaith yn yr hydref.

(09.40 - 10.40)

4.

Cyflwyniad gan Brifysgol Loughborough

Yr Athro James Stanyer, Athro mewn Cyfathrebu a Dadansoddi’r Cyfryngau, Prifysgol Loughborough

Dr Emily Harmer, Darlithydd mewn Cyfathrebu ac Astudiaethau’r Cyfryngau, Prifysgol Loughborough

Cofnodion:

4.1 Cyflwynodd yr Athro James Stanyer a Dr Emily Harmer ganfyddiadau eu hymchwil i’r Pwyllgor.

4.2 Cynigiodd Dr Emily Harmer ddarparu gwybodaeth bellach i’r Pwyllgor am faterion sydd wedi dod yn fwy amlwg yn y cyfryngau ers pleidlais y refferendwm.

5.

Papurau i'w nodi

5.1

Llythyr oddi wrth y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1.1 Nodwyd y papur gan y Pwyllgor.

5.2

Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor at yr Arglwydd Hall, Cyfarwyddwr Cyffredinol y BBC

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2.1 Nodwyd y papur gan y Pwyllgor.

(11.00 - 12.15)

6.

Ymweliad Pwyllgor â Media Wales

Cofnodion:

6.1 Fel rhan o gyfres o ymweliadau â sefydliadau’r cyfryngau yng Nghymru, ymwelodd y Pwyllgor â Media Wales.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu