Deisebau Blaenorol

Dyma’r deisebau sy’n cael eu cyflwyno eto i sylw’r Pwyllgor Deisebau.

Yn gyffredinol, defnyddir hwn fel pennawd agenda yn unig, gan fod deisebau unigol yn cael eu henwi’n benodol ar yr agenda.

Math o fusnes:

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016