Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 14/11/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.00)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Cafwyd ymddiheuriad gan Jayne Bryant AC.

1.2        Datganodd Andrew RT Davies AC ei fod yn ffermwr gweithgar ac yn bartner mewn busnes ffermio.

1.3        Datganodd Joyce Watson AC ei bod yn aelod o grwpiau amgylcheddol perthnasol.

 

(09.00 - 09.50)

2.

Trafod Bil Amaethyddiaeth Llywodraeth y DU

Dr Ludivine Petetin, Darlithydd yn y Gyfraith, Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth - Prifysgol Caerdydd

Dr Mary Dobbs, Cyfarwyddwr, Ysgol y Gyfraith - Prifysgol y Frenhines, Belfast

Dr Nerys Llewelyn Jones, Partner Rheoli - Agri Advisor

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth lafar gan Dr Ludivine Petetin, Dr Mary Dobbs, a Dr Nerys Llewelyn Jones i lywio ei ymchwiliad.

 

(09.50 - 11.10)

3.

Trafod Bil Amaethyddiaeth Llywodraeth y DU

Dr Nick Fenwick, Pennaeth Polisi - Undeb Amaethwyr Cymru

Huw Rhys Thomas, Cynghorydd Gwleidyddol - Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr Cymru

George Dunn, Prif Weithredwr - Cymdeithas Ffermwyr Tenant

Rebecca Williams, Cyfarwyddwr Cymru - Cymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth lafar gan Dr Nick Fenwick, Huw Rhys Thomas, George Dunn a Rebecca Williams i lywio ei ymchwiliad.

 

(11.20 - 12:20)

4.

Trafod Bil Amaethyddiaeth Llywodraeth y DU

Rachel Sharp, Cyswllt Amgylchedd Cymru

Frances Winder, Cyswllt Amgylchedd Cymru

Dr Eleanor M Harris, Ymchwilydd Polisi - Confor

Tony Davies, Cadeirydd – Rhwydwaith Ffermio er Lles Natur Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth lafar gan Rachel Sharp, Frances Winder, Dr Eleanor M Harris a Tony Davies i lywio ei ymchwiliad.

 

5.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

5. Nododd y Pwyllgor y papurau o dan eitem 5.

 

5.1

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus at y Cadeirydd - Cyfoeth Naturiol Cymru

Dogfennau ategol:

5.2

Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig at y Cadeirydd – Cyfarfod 6 Rhagfyr

Dogfennau ategol:

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem saith.

Cofnodion:

6.1 Penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 7.

 

(12.20 - 12.30)

7.

Trafod y dystiolaeth lafar

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2, 3 a 4.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu