Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 28/02/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Jayne Bryant AC.

 

(09.30 - 10.30)

2.

Ymchwiliad 'Tai carbon isel: yr her' - y bedwaredd sesiwn dystiolaeth

James Williams, Cyfarwyddwr - Sero Homes Limited

Jon Bootland, Prif Weithredwr - Ymddiriedolaeth Passivhaus

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Atebodd Jon Bootland o'r Ymddiriedolaeth Passivhaus a James Williams o Sero Homes gwestiynau gan y Pwyllgor.

 

(10.40 - 11.40)

3.

Ymchwiliad 'Tai carbon isel: yr her' - y bumed dystiolaeth gyntaf

Alex Rathmell, Pennaeth Datblygu Marchnad y DU - National Energy Foundation

 

Cofnodion:

Alex Rathmell from the National Energy Foundation answered questions on his presentation to the Committee on the Energiesprong initiative in the UK.

4.

Papur(au) i'w nodi

4.1

Llythyr gan Gyswllt Amgylchedd Cymru ar lywodraethu amgylcheddol ar ôl Brexit

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Committee members noted the letter from the Wales Environment Link on future environmental governance arrangements in the UK and agreed to keep a watching brief on the issue.

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod heddiw ar gyfer Eitem 6

Cofnodion:

The motion was agreed.

(11.40 - 11.50)

6.

Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Members discussed the evidence presented during the meeting.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu