Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 24/01/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.00 - 09.15)

1.

Cyfarfod preifat cyn y prif gyfarfod

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.15 - 10.45)

3.

Ymchwiliad 'Tai carbon isel: yr her' - y sesiwn dystiolaeth gyntaf

Dr Joanne Patterson, Prifysgol Caerdydd

David Thorpe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Chris Jofeh, ARUP

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ymatebodd Dr Joanne Patterson, o Ysgol Bensaernïaeth Cymru, Chris Jofeh o ARUP a David Thorpe o'r Drindod Dewi Sant i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

 

(11.00 - 12.30)

4.

Ymchwiliad 'Tai carbon isel: yr her' - yr ail sesiwn dystiolaeth

Hugh Russell, Cartrefi Cymunedol Cymru

David Weatherall, Ymddiriedolaeth Arbed Ynni

David Bolton, Cartrefi Melin

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ymatebodd David Weatherall o'r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni, Hugh Russell o Cartrefi Cymunedol Cymru a David Bolton o Melin Homes i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

5.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

5.1

Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad y Pwyllgor ar Gyllideb Ddrafft 2018-19

Dogfennau ategol:

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 7.

Item 7 of this meeting and the meetings to be held on 1 and 7 February 2018.  On 1 February the Committee will receive a private briefing on the Marine Plan. On 7 February the Committee will receive a private briefing from Centrica on local energy markets.

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

(12.30 - 12.40)

7.

Trafodaeth breifat o'r dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu