Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Siân Gwenllian.

 

(09.15-10.15)

2.

Craffu blynyddol ar Cyfoeth Naturiol Cymru

Emyr Roberts, Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru

Dianne McCrea, Cadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd y tystion gwestiynau gan yr Aelodau.

 

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 4.

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(10.15-10.45)

4.

Y dull o graffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18

Martin Jennings, Uned Craffu Ariannol, y Gwasanaeth Ymchwil

 

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor ei ddull gweithredu a chytunodd arno.

 

(10.45-12.15)

5.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18 - sesiwn dystiolaeth gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig

Andrew Slade, Cyfarwyddwr, Amaeth, Bwyd a'r Môr

Dr Christianne Glossop, Cyfarwyddwraig, Swyddfa y Prif Swyddog Milfeddygol

Matthew Quinn, Cyfarwyddwr, Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy

Tony Clark, Pennaeth Cyllid, Grŵp yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Atebodd Ysgrifennydd y Cabinet a'i swyddogion gwestiynau gan yr Aelodau.

 

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(12.15 - 12.30)

7.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18 - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu