Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Lleoliad Allanol. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(10.00 - 15.00)

1.

Ymchwiliad i Addysg Heblaw yn yr Ysgol - gweithgareddau ymgysylltu

Fel rhan o'i ymchwiliad i Addysg Heblaw am yr Ysgol, bydd y Pwyllgor yn cynnal ymweliadau ledled Cymru.

Bydd yr Aelodau'n cael cyfle i siarad yn uniongyrchol â disgyblion a rhieni i gael dealltwriaeth o'u profiadau o addysg y tu allan i'w hysgol brif ffrwd.

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Daeth disgyblion a rhieni Ysgolion ACT, Caerdydd, darpariaeth Amgen y Bont, Pen-y-bont ar Ogwr a Chanolfannau Llechen Las, Caernarfon i gwrdd â’r Aelodau. Cawsant gyfle i drafod addysg y tu allan i ysgolion prif ffrwd a’u profiadau nhw yn y cyswllt hwn.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu