Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 28 Tachwedd 2019 10.00, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Llinos Madeley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Lynne Neagle AC Cadeirydd Yn bresennol
Dawn Bowden AC Aelod Yn bresennol
Hefin David AC Aelod Yn bresennol
Suzy Davies AC Aelod Ymddiheuriadau
Janet Finch-Saunders AC Aelod Ymddiheuriadau
Siân Gwenllian AC Aelod Yn bresennol
Llinos Madeley Clerc Yn bresennol
Tanwen Summers Ail Glerc Disgwyliedig
Sarah Bartlett Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Sian Hughes Ymchwilydd Yn bresennol
Catherine McKeag Ymchwilydd Yn bresennol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu