Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Scott Room, Royal Society of Edinburgh

Cyswllt: Bethan Davies 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 13/06/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1.      Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod ffurfiol yng Nghymdeithas Frenhinol Caeredin.

 

1.2.    Cafwyd ymddiheuriadau gan Nick Ramsay AC a Rhianon Passmore AC.

 

(09.30)

2.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

2.1

PTN1 - Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) – 31 Mai 2019

Dogfennau ategol:

2.2

PTN2 - Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Taliadau cadw mewn contractau adeiladu - 6 Mehefin 2019

Dogfennau ategol:

(09.30-10.30)

3.

Proses ddeddfwriaethol ar gyfer y gyllideb: Sesiwn dystiolaeth 1

David Eiser, Cynghorydd i Bwyllgor Cyllid Senedd yr Alban

 

Briff Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan David Eiser, Cynghorydd i Bwyllgor Cyllid Senedd yr Alban.

 

(10.40-11.40)

4.

Proses ddeddfwriaethol ar gyfer y gyllideb: Sesiwn dystiolaeth 2

Yr Athro Michael Danson, Athro Polisi Menter, Prifysgol Heriot-Watt

Dr Angela O'Hagan, Ysgol Busnes a Chymdeithas, Prifysgol Caledonian Glasgow

 

Briff Ymchwil

 

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Michael Danson, Athro Polisi Menter ym Mhrifysgol Heriot-Watt, a Dr Angela O'Hagan, o Ysgol Busnes a Chymdeithas Prifysgol Caledonian Glasgow.

 

(12.00-12.30)

5.

Proses ddeddfwriaethol ar gyfer y gyllideb: Sesiwn dystiolaeth 3

Caroline Gardner, Archwilydd Cyffredinol yr Alban

Mark Taylor, Cyfarwyddwr Archwilio, Audit Scotland

 

Papur 1 - Tystiolaeth ysgrifenedig: Archwilydd Cyffredinol yr Alban

Briff Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Caroline Gardner, Archwilydd Cyffredinol yr Alban, a Mark Taylor, Cyfarwyddwr Archwilio Audit Scotland.

 

(12.30-13.00)

6.

Trafod cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013: Sesiwn dystiolaeth 1

Caroline Gardner, Archwilydd Cyffredinol yr Alban

Diane McGiffen, Prif Swyddog Gweithredu, Audit Scotland

 

Papur 2 - Tystiolaeth ysgrifenedig: Archwilydd Cyffredinol yr Alban

Briff Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Caroline Gardner, Archwilydd Cyffredinol yr Alban, a Diane McGiffen, Prif Swyddog Gweithredu Audit Scotland.

 

(13.00)

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod a’r cyfarfod ar 19 Mehefin 2019

Cofnodion:

7.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(13.00-13.15)

8.

Proses ddeddfwriaethol ar gyfer y gyllideb: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(13.15-13.30)

9.

Trafod cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.