Ymchwiliad i broses ddeddfwriaethol ar gyfer y gyllideb

Fe wnaeth y Pwyllgor Cyllid drafod sefydlu proses gyllidebol ddeddfwriaethol yn seiliedig ar yr egwyddorion a ganlyn:

 

  • symlrwydd;
  • tryloywder; ac
  • atebolrwydd.

Er bod broses y gyllideb a’r setliad datganoli yng Nghymru yn wahanol i’r rhan fwyaf o wledydd eraill, mae’r Alban wedi bod yn ystyried materion eraill drwy ei Grŵp Adolygu Proses y Gyllideb (Saesneg yn unig).

Wnaeth y Pwyllgor yn cymryd tystiolaeth gan aelodau Grŵp Adolygu Proses y Gyllideb yr Alban yn ei gyfarfod yng Nghaeredin ar 13 Mehefin 2019.

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad (PDF, 919KB) ar 6 Awst 2020. Ymatebodd (PDF 199KB) Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar 21 Medi 2020

Sesiwn dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Chofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1. David Eiser, Cynghorydd i Bwyllgor Cyllid Senedd yr Alban

Dydd Iau 13 Mehefin 2019

Darllenwch y Trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 1

 

Gwyliwch sesiwn dystiolaeth 1 ar Senedd.tv.

 

2. Yr Athro Michael Danson, Athro Polisi Menter, Prifysgol Heriot-Watt

Dr Angela O'Hagan, Ysgol Busnes a Chymdeithas, Prifysgol Caledonian Glasgow

Dydd Iau 13 Mehefin 2019

Darllenwch y Trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 2

 

Gwyliwch sesiwn dystiolaeth 2 ar Senedd.tv.

3. Caroline Gardner, Archwilydd Cyffredinol yr Alban

Mark Taylor, Cyfarwyddwr Archwilio, Audit Scotland

Dydd Iau 13 Mehefin 2019

Darllenwch y Trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 3

 

Gwyliwch sesiwn dystiolaeth 3 ar Senedd.tv.

4. Dr Joachim Wehner, Athro Cysylltiol mewn Polisi Cyhoeddus, Ysgol Economeg a Gwyddor Gwleidyddol Llundain

Dydd Iau 19 Medi 2019

Darllenwch y Trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 4

 

Gwyliwch sesiwn dystiolaeth 4 ar Senedd.tv

 

Math o fusnes: Craffu ar y gyllideb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 05/06/2019

Dogfennau