Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod rhithwir y Pwyllgor Cyllid.

(09.45-10.30)

2.

Gwaith gwaddol y Pwyllgor Cyllid: Trafod yr adroddiad drafft

Papurau ategol:

FIN(5)-09-21 P1 – Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft â rhai man newidiadau.

(10.30-10.40)

3.

Offeryn Statudol Treth: Trafod yr adroddiad drafft

Papurau ategol:

FIN(5)-09-21 P2 – Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft.