SL(5)783 - Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Amrywio Dros Dro Gyfraddau a Bandiau ar gyfer Trafodiadau Eiddo Preswyl) (Cymru) (Diwygio) 2021

Yn ddarostyngedig i weithdrefn gadarnhaol a wnaed

Fe’u gwnaed ar: 3 Mawrth 2021

Fe’u gosodwyd ar: 4 Mawrth 2021

Yn dod i rym ar: 1 Ebrill 2021

 

Dyddiad cyfarfod y Pwyllgor: 15 Mawrth 2021

Statws Adrodd: Rhinweddau (PDF 126KB)

 

Dyddiad y Cyfarfod Llawn: 23 Mawrth 2021

Canlyniad: Cymeradwywyd

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y dylai’r Pwyllgor Cyllid a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyflwyno adroddiad i’r Senedd erbyn 22 Mawrth 2021

Math o fusnes: Is-ddeddfwriaeth

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 04/03/2021

Dogfennau