Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 13/01/2021 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod rhithwir y Pwyllgor Cyllid.

 

(09.00-10.00)

2.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22: Sesiwn dystiolaeth 2

Richard Hughes, Cadeirydd, Y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol

Andy King, Aelod o'r Pwyllgor Cyfrifoldeb Cyllidebol, Y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol                                                                                  

 

Papurau ategol:

FIN(5)-02-21 P1 - Rhagolygon trethi Cymru (Rhagfyr 2020)

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Richard Hughes, Cadeirydd, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol; ac Andy King, aelod o'r Pwyllgor Cyfrifoldeb Cyllidebol, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22.

 

(10.10-11.10)

3.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22: Sesiwn dystiolaeth 3

Jon Rae, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Dilwyn Williams, Prif Weithredwr Cyngor Gwynedd

Darren Hughes, Cyfarwyddwr, Conffederasiwn GIG Cymru

 

Papurau ategol:

FIN(5)-02-21 P2 - Tystiolaeth ysgrifenedig: Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

FIN(5)-02-21 P3 - Tystiolaeth ysgrifenedig: Conffederasiwn GIG Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jon Rae, Cyfarwyddwr Adnoddau, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru; Dilwyn Williams, Prif Weithredwr, Cyngor Gwynedd; a Darren Hughes, Cyfarwyddwr, Conffederasiwn GIG Cymru ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22.

 

(11.20-12.20)

4.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22: Sesiwn dystiolaeth 4

Dr Ed Poole, Uwch Ddarlithydd, Canolfan Llywodraethiant Cymru (Dadansoddi Cyllid Cymru)

Guto Ifan, Cymrawd Ymchwil, Canolfan Llywodraethiant Cymru (Dadansoddi Cyllid Cymru)

David Phillips, Cyfarwyddwr Cyswllt, y Sefydliad Astudiaethau Cyllid

 

Papurau ategol:

FIN(5)-02-21 P4 - Tystiolaeth ysgrifenedig: Uwch Ddarlithydd, Canolfan Llywodraethiant Cymru (Dadansoddi Cyllid Cymru)

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Ed Poole, Dadansoddiad Cyllidol Cymru; Guto Ifan, Dadansoddi Cyllid Cymru; a David Phillips, y Sefydliad Astudiaethau Cyllid ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22.

 

(12.20)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

(12.20-12.30)

6.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.