Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Amseriad disgwyliedig: Preifat 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(09.30)

2.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

2.1 Nodwyd y papur.

 

(09.30-09.45)

3.

Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru): Trafod yr adroddiad atodol drafft

Papur 1 – Adroddiad atodol drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad â rhai mân newidiadau.

 

2a

PTN1 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet ar gyfer Cyllid a Llywodraeth Leol - 21 Medi 2017

Dogfennau ategol:

(10.15-10.30)

5.

Cost gofalu am boblogaeth sy'n heneiddio - Dull o gynnal y gwaith craffu

Papur 3 – Dull o gynnal y gwaith craffu

Papur 4 - Cylch gorchwyl

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull o gynnal ei ymchwiliad i gost gofalu am boblogaeth sy'n heneiddio.

 

(10.30-11.00)

6.

Cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19 - Dull o gynnal y gwaith craffu

Papur 5 – Rhaglen waith ar gyfer craffu ar y gyllideb

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei raglen waith ar gyfer craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19.

 

(11.00-12.30)

7.

Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025: Taro Bargen ym Mhroses Gyllidebol Llywodraeth Cymru: Edrych Ymlaen at 2021-22: Sesiwn friffio anffurfiol

Michael Trickey, Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025

 

Papur 6 - Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025: Dewisiadau Cyfaddawdu Cyllidebol Llywodraeth Cymru: edrych ymlaen at 2021-22

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio anffurfiol gan Michael Trickey a Dr Daria Luchinskaya o Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025 ynghylch ei adroddiad 'Taro Bargen ym Mhroses Gyllidebol Llywodraeth Cymru: Edrych Ymlaen at 2021-22'.

 

(09.45-10.15)

4.

Ymchwiliad i'r amcangyfrifon ariannol sy'n cyd-fynd â deddfwriaeth: Trafod yr adroddiad drafft

Papur 2 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd i gymeradwyo unrhyw newidiadau pellach drwy e-bost.