Cost gofalu am boblogaeth sy'n heneiddio

Wedi'i gwblhau

Cynhaliodd y Pwyllgor Cyllid ymchwiliad i gost gofalu am boblogaeth sy’n heneiddio.

Roedd ymchwiliad y Pwyllgor yn canolbwyntio ar y galwadau cysylltiedig ar wasanaethau gofal cymdeithasol.

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad (PDF 1MB) ar yr ymchwiliad yma yn Hydref 2018. Ymatebodd Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar 2 Ionawr 2019 (PDF 472KB).

Sesiwn Dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Cofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1. Conffederasiwn GIG Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru

Vanessa Young, Cyfarwyddwr, Conffederasiwn GIG Cymru

Carol Shillabeer, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Gerry Evans, Dirprwy Brif Weithredwr, Gofal Cymdeithasol Cymru

Dydd Mercher, 7 Mawrth 2018

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 1

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 1 ar Senedd TV

2. Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025

Joseph Ogle, Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025

Dydd Mercher, 7 Mawrth 2018

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 2

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 2 ar Senedd TV

3. Age Cymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru

Victoria Lloyd, Prif Swyddog Gweithredol Dros Dro, Age Cymru

Kate Cubbage, Uwch Reolwr Materion Allanol, Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru

Dydd Mercher, 21 Mawrth 2018

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 3

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 3 ar Senedd TV

4. Fforwm Gofal Cymru

Mary Wimbury, Prif Weithredwr, Fforwm Gofal Cymru

Mario Kreft, Cadeirydd, Fforwm Gofal Cymru

Sanjiv Joshi, Aelod o'r Bwrdd, Fforwm Gofal Cymru

Dydd Mercher, 21 Mawrth 2018

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 4

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 4 ar Senedd TV

5. Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Y Cynghorydd Huw David, Llefarydd CLlLC dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Y Cynghorydd Susan Elsmore, Dirprwy Lefarydd CLlLC dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd, Cyngor Caerdydd
Dave Street, Llywydd Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Dydd Iau, 19 Ebrill 2018

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 5

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 5 ar Senedd TV

6. Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Sarah Rochira, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Dydd Iau, 19 Ebrill 2018

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 6

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 6 ar Senedd TV

7. Y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol

Huw Irranca-Davies AC, y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol

Albert Heaney, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio

Judith Cole, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Polisi Cyllid Llywodraeth Leol, Gweithlu a Phartneriaeth Cymdeithasol

Dydd Mercher, 23 Mai 2018

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 7

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 7 ar Senedd TV

8. Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Julian Revell, Pennaeth Dadansoddi Cyllidol

Georgina Haarhoff, Pennaeth yr Is-adran Drethi: Polisi, Strategaeth ac Ymgysylltu

Dydd Mercher, 11 Gorffennaf 2018

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 8

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 8 ar Senedd TV

9. Yr Athro Gerald Holtham

Dydd Mercher, 11 Gorffennaf 2018

Darllen trawsgrifiad o Sesiwn Dystiolaeth 9

Gwylio Sesiwn Dystiolaeth 9 ar Senedd TV

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/09/2017

Dogfennau

Ymgynghoriadau