Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y_Senedd. Cyfarwyddiadau

Nodyn: 163(v4) 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 16/10/2018 - Y Cyfarfod Llawn

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

 

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

 

(30 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.17

 

(30 munud)

3.

Datganiad gan Weinidog yr Amgylchedd: Diweddariad am Effeithiau Llifogydd Storom Callum

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.47

 

(0 munud)

4.

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Canfyddiadau'r Rhaglen Garlam i Adolygu Galwadau Oren - Gohiriwyd tan 6 Tachwedd 2018

Cofnodion:

Gohiriwyd yr eitem tan 6 Tachwedd 2018

 

(45 munud)

5.

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid: Y wybodaeth ddiweddaraf am Fuddsoddi Rhanbarthol ar ôl Brexit

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.21

 

(0 munud)

6.

Datganiad gan Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip: Y wybodaeth ddiweddaraf am Fand Eang - Gohiriwyd tan 23 Hydref 2018

Cofnodion:

Gohiriwyd yr eitem tan 23 Hydref 2018

 

(45 munud)

7.

Datganiad gan Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip: Gweithredu ar Anabledd: Yr Hawl i Fyw’n Annibynnol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.15

 

(45 munud)

8.

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus: Parc Rhanbarthol y Cymoedd

Dogfen Ategol

Ein Cymoedd, Ein Dyfodol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.53

(30 munud)

9.

Datganiad gan y Gweinidog Tai ac Adfywio: Y wybodaeth ddiweddaraf am Flwyddyn 2 y Rhaglen Tai Arloesol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.46

(30 munud)

10.

Datganiad gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol: Wythnos Mabwysiadu

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.19

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu