Agenda a chofnodion drafft

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Llyr Huws Gruffydd.  Nid oedd unrhyw ddirprwyon.

(09.00)

2.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 3

Cofnodion:

2.1 Cytunodd y Grŵp ar y cynnig i wahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer eitem 3.  

(09.00 - 09.25)

3.

Ymchwiliad i ddiwygiadau arfaethedig i'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin - cytuno ar lythyrau drafft

Cofnodion:

3.1 Cytunodd y Grŵp ar y llythyron drafft ar y diwygiadau arfaethedig i’r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin.

Trawsgrifiad