Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 22 Chwefror 2012 09.00, Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Cyswllt:    Alun Davidson
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Julie James Cadeirydd Yn bresennol
Dafydd Elis-Thomas Aelod Yn bresennol
Llyr Huws Gruffydd Aelod Ymddiheuriadau
William Powell Aelod Yn bresennol
David Rees Aelod Yn bresennol
Antoinette Sandbach Aelod Yn bresennol
Alun Davidson Clerc Yn bresennol
Catherine Hunt Dirprwy Glerc Yn bresennol
Nia Seaton Ymchwilydd Yn bresennol
Lisa Salkeld Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig