Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones AC.

 

(09.00 - 09.15)

2.

Cyllideb ddrafft Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2016-17: Trafod yr ymateb

Papur 1 –Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid gan y Dirprwy Lywydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Roedd Peter Black AC yn absennol ar gyfer yr eitem hon gan ei fod yn aelod o Gomisiwn y Cynulliad.

 

2.2 Nododd y Pwyllgor ymateb y Comisiwn.

 

(09.15 - 09.45)

3.

Swyddfa Archwilio Cymru: Trafod yr adroddiad drafft

Papur 2 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft.

 

(09.45 - 10.30)

4.

Y Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Papur 3 – Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Papur 4 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft â rhai mân newidiadau.