Cyllideb Comisiwn y Cynulliad 2016-17

Gosododd Comisiwn y Cynulliad eu cyllideb ddrafft ar gyfer 2016-17 (PDF, 4MB) o flaen y Cynulliad ym Medi 2015. Ystyriodd y Pwyllgor Cyllid y gyllideb ddrafft a cyhoeddodd adroddiad arno (PDF, 393KB) yn Hydref 2015. Ymatebodd Comisiwn y Cynulliad i adroddiad y pwyllgor (PDF, 448) yn Nhachwedd 2015. Pasiwyd cyllideb derfynol (PDF, 4MB) Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2016-17 gan y Cynulliad cyfan yn Nhachwedd 2015.

 

Math o fusnes:

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 23/11/2015

Dogfennau