Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 208KB) Gweld fel HTML (226KB)

 

(09.00)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones AC.

1.3 Roedd Jenny Rathbone AC yn bresennol fel dirprwy ar ran Ann Jones AC.

(09.00)

2.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

(09.00 - 11.00)

3.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2016-17: Sesiwn dystiolaeth 1

Jane Hutt AC - Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Jo Salway – Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllidebu Strategol, Llywodraeth Cymru

Margaret Davies – Pennaeth Cyflenwi’r Gyllideb, Llywodraeth Cymru

Jeff Andrews – Cynghorydd Polisi Arbenigol, Llywodraeth Cymru

 

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil - Trosolwg cyn y Gyllideb Ddrafft 2016-17

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jane Hutt AC, y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth; Jo Salway, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllidebu Strategol, Llywodraeth Cymru; Margaret Davies, Pennaeth Cyflawni Cyllidebol, Llywodraeth Cymru; a Jeff Andrews, Cynghorydd Polisi Arbennig, Llywodraeth Cymru.

(11.00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn ar gyfer y busnes canlynol:

Eitemau 5, 6, 7 ac 8.

 

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

(11.15 - 11.30)

5.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2016-17: Ystyried y dystiolaeth

Papur 1 – Llythyr ymgynghori drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

5.2 Cytunodd y Pwyllgor ar y llythyr ymgynghori.

(11.30 - 11.40)

6.

Swyddfa Archwilio Cymru: Cynllun Ffioedd 2016-17

Papur 2 - Cynllun Ffioedd Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 2016-17

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cymeradwyodd y Pwyllgor y cynllun ffioedd.

(11.40 - 11.50)

7.

Rhagolygon ar gyfer Trethi Cymru

Papur 3 – Rhagolwg o ran trethi datganoledig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Nododd y Pwyllgor y papur.

(11.50 - 12.10)

8.

Ymchwiliad etifeddiaeth

Papur 4 – Pennod ddrafft: Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014

Papur 5 – Pennod ddrafft: Cyllid Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y ddwy bennod ddrafft.