Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 208KB) Gweld fel HTML (209KB)

 

(09.00)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones AC.

 

1.3 Roedd Jenny Rathbone AC yn bresennol fel dirprwy.

 

(09.00)

2.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

(09.00 - 09.45)

3.

Ymchwiliad Etifeddiaeth: Sesiwn dystiolaeth 1

Mark Drakeford AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dr Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd / Prif Weithredwr y GIG, Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru

Leighton Phillips, Dirprwy Gyfarwyddwr Strategaeth a Chynllunio Llywodraeth Cymru

Martin Sollis, Cyfarwyddwr Cyllid Llywodraeth Cymru

 

Papur 1 - Trosolwg o gynnydd mewn gweithredu'r Ddeddf Cyllid y Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol (Cymru) 2014

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mark Drakeford AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Dr Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol dros Iechyd / Prif Weithredwr y GIG, Leighton Phillips, Dirprwy Gyfarwyddwr Strategaeth a Chynllunio, a Martin Sollis, Cyfarwyddwr Cyllid Llywodraeth Cymru.

 

(09.45)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Eitemau 5, 6 ac 7.

 

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

4.2 Cytunodd y Pwyllgor hefyd i wahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar 19 Tachwedd 2015 o dan Reol Sefydlog 17.42.

 

(10.00 - 10.15)

5.

Ymchwiliad Etifeddiaeth: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(10.15 - 10.30)

6.

Bil Cymru drafft

Papur 2 - Llythyr drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y llythyr drafft.

 

(10.30 - 10.45)

7.

Swyddfa Archwilio Cymru

Papur 3 - Adroddiad Archwilio Allanol ar y Cyfrifon ar gyfer 2014-15

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Nododd y Pwyllgor yr adroddiad.