Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 219KB) Gweld fel HTML (254KB)

 

(09.00)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Ann Jones AC.

 

1.3 Dirprwyodd Mick Antoniw AC ar ei rhan.

 

(09.00)

2.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

(09.00 - 10.30)

3.

Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 10

Jane Hutt AC, Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Emma Cordingley, Cyfreithwraig, Llywodraeth Cymru

Richard Clarke, rheolwr prosiect Gweinyddu Trethi, Llywodraeth Cymru

Jeff Andrews, Cynghorydd Polisi Arbenigol â chyfrifoldeb am gyllid a materion Ewropeaidd

 

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jane Hutt AC, Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth; Emma Cordingley, Cyfreithwraig; Richard Clarke, Rheolwr Prosiect Gweinyddu Trethi, Llywodraeth Cymru; a Jeff Andrews, Cynghorydd Polisi Arbenigol â chyfrifoldeb am gyllid a materion Ewropeaidd.

 

3.2 Cytunodd Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth i roi rhagor o wybodaeth i'r Pwyllgor.

 

(10.30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitemau 5 a 6

 

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(10.30 - 10.45)

5.

Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(10.45 - 11.05)

6.

Ymchwiliad Etifeddiaeth: Dull o gynnal y gwaith craffu

Papur 2 – Dull o ymgymryd â’r gwaith craffu

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull craffu.