Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sarah Beasley 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

1.1.      Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

1.2.      Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Gwenda Thomas AC, Janet Finch Saunders AC a Lindsay Whittle AC. Dirprwyodd John Griffiths AC, Suzy Davies AC a Rhodri Glyn Thomas AC ar eu rhan yn unol â Rheol Sefydlog 17.48.

1.3.      Datganodd yr Aelodau canlynol buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

·         Ken Skates AC, Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

·         Peter Black AC

·         Rhodri Glyn Thomas AC

·         Mike Hedges AC

(9.00 - 12.30)

2.

Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru): - trafod y gwelliannau

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, bydd y Pwyllgor yn gwaredu gwelliannau i'r Bil yn y drefn a ganlyn:

Adran 3, Atodlen 1, adrannau 4 i 22, adran 2, adran 24, Atodol 2, adrannau 25 i 32, adran 23, adrannau 33 i 41, adran 1, a’r Teitl hir.

 

Dogfennau ategol:

Rhestr o Welliannau wedi’u didoli, 26 Tachwedd 2015

Grwpio Gwelliannau, 26 Tachwedd 2015

 

Yn bresennol:

Ken Skates AC, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Angharad Huws, Rheolwr Bil, Cadw 

Eifiona Williams, Gwasanaethau Cyfreithiol, Llywodraeth Cymru

 

 

 

 

Cofnodion:

2.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau i'r Bil yn y drefn a ganlyn:

 

Derbyniwyd gwelliant 1 (Ken Skates) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwaredwyd gwelliannau 2, 3 a 4 (Ken Skates) gyda’i gilydd ac fe’u derbyniwyd yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Gwelliant 49 (Suzy Davies)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Suzy Davies

Alun Davies

 

Mark Isherwood

Mike Hedges

 

Bethan Jenkins

John Griffiths

 

Rhodri Glyn Thomas

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 49.

 

Gwelliant 50 (Suzy Davies)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Suzy Davies

Alun Davies

 

Mark Isherwood

Mike Hedges

 

Bethan Jenkins

John Griffiths

 

Rhodri Glyn Thomas

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 50.

 

Gwelliant 51 (Suzy Davies)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Suzy Davies

Alun Davies

 

Mark Isherwood

Mike Hedges

 

Bethan Jenkins

John Griffiths

 

Rhodri Glyn Thomas

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 51.

 

Gwelliant 64 (Suzy Davies)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

Bethan Jenkins

Suzy Davies

Alun Davies

Rhodri Glyn Thomas

Mark Isherwood

Mike Hedges

 

 

John Griffiths

 

 

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 64.

 

Gwelliant 65 (Suzy Davies)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

Bethan Jenkins

Suzy Davies

Alun Davies

Rhodri Glyn Thomas

Mark Isherwood

Mike Hedges

 

 

John Griffiths

 

 

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 65.

 

Ni symudwyd gwelliant 66 (Suzy Davies).

 

Gwelliant 79 (Bethan Jenkins)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Suzy Davies

Alun Davies

 

Mark Isherwood

Mike Hedges

 

Bethan Jenkins

John Griffiths

 

Rhodri Glyn Thomas

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 79.

 

Derbyniwyd gwelliant 5 (Ken Skates) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 6 (Ken Skates) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 7 (Ken Skates) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 40 (Peter Black)

 O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Peter Black

Christine Chapman

 

Suzy Davies

Alun Davies

 

Mark Isherwood

Mike Hedges

 

Bethan Jenkins

John Griffiths

 

Rhodri Glyn Thomas

Gwyn Price

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 40.

 

Derbyniwyd gwelliant 8 (Ken Skates) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gan dderbyniwyd gwelliant 8, methodd gwelliant 41  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 2.

(13.30 - 15.00)

3.

Ymchwiliad i Adolygiad Siarter y BBC: sesiwn dystiolaeth 7 - BBC

Yr Arglwydd Hall o Birkenhead CBE, Cyfarwyddwr Cyffredinol, BBC

Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr, BBC Cymru Wales

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Yr Arglwydd Hall o Birkenhead CBE, Cyfarwyddwr Cyffredinol, BBC

·         Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr, BBC Cymru Wales

 

3.2 Cytunodd Rhodri Talfan Davies i ddarparu manylion i’r Pwyllgor am arolygon olrhain BBC Cymru Wales sy'n monitro'r defnydd cyffredinol o’r cyfryngau yng Nghymru.

 

4.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1     Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

 

(15.00 - 15.15)

6.

Ymchwiliad i Adolygiad Siarter y BBC - trafod y dystiolaeth a ddaeth i law yn sesiwn 7

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law yn Eitem 3.