26 Tachwedd  2015 – Papurau i’w nodi

Rhif papur:

Mater

Oddi wrth

Cam gweithredu

Papurau cyhoeddus i’w nodi

2

Deiseb P-04-632

Mynyddoedd Pawb

Cadeirydd, Y Pwyllgor Deisebau

Llythyr at y Cadeirydd gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau

 

3

Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru)

Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Ymchwil i ddichonoldeb amddiffyniad statudol ar gyfer parciau a gerddi hanesyddol