Papurau i'w nodi - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

Papurau a gafodd eu dwyn i sylw'r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol oedd y rhain.

Yn gyffredinol, defnyddiwyd hwn fel pennawd ar yr agenda yn unig, gan fod papurau a gohebiaeth unigol yn cael eu cynnwys ymhlith manylion y materion yr oeddent yn berthnasol iddynt.

 

 

Math o fusnes:

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/02/2014

Angen Penderfyniad: 6 Awst 2011 Yn ôl Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad