Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt: Sarah Beasley 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r cyhoedd.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Leighton Andrews a Jenny Rathbone.

 

(9:15-10:30)

2.

Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 2 (Panel Mudiadau Plant)

Des Mannion, Pennaeth Cenedlaethol y Gwasanaeth, NSPCC Cymru

Sara Reid, Cydgysylltydd, ‘Sdim Curo Plant! Cymru

Eleri Griffiths, Swyddog Datblygu ac Hyfforddiant, Plant yng Nghymru

Menna Thomas, Uwch Swyddog Ymchwil a Pholisi, Barnardos Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

Des Mannion: Pennaeth Cenedlaethol y Gwasanaeth, NSPCC Cymru;

Sara Reid, Cydgysylltydd, ‘Sdim Curo Plant! Cymru;

Eleri Griffiths, Swyddog Datblygu a Hyfforddiant, Plant yng Nghymru;

Menna Thomas, Uwch Swyddog Ymchwil a Pholisi, Barnardos Cymru.

 

 

(10:40-11:50)

3.

Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 3 (Panel Academyddion)

Yr Athro Emma Renold, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Jonathan Shepherd, Grŵp Ymchwil Trais, Prifysgol Caerdydd

Jackie Jones, Athro mewn Astudiaethau Cyfreithiol Ffeministaidd, Ysgol y Gyfraith, Bryste, Cadeirydd Prifysgol Gorllewin Lloegr (UWE), Llywydd Cynulliad Menywod Cymru (Wales Assembly of Women), Cymdeithas Menywod sy’n Gyfreithwyr Ewrop

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan: 

 

Yr Athro Emma Renold, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd;

Yr Athro Jonathan Shepherd, Grŵp Ymchwil Trais, Prifysgol Caerdydd;

Jackie Jones, Athro mewn Astudiaethau Cyfreithiol Ffeministaidd, Ysgol y Gyfraith, Bryste, Cadeirydd Prifysgol Gorllewin Lloegr (UWE), Llywydd Cynulliad Menywod Cymru (Wales Assembly of Women), Cymdeithas Menywod sy’n Gyfreithwyr Ewrop.

 

 

4.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol: Eitemau 6, 7 ac 8

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(11.50 - 11.55)

6.

Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru): Cyfnod 1 - trafod sesiynau tystiolaeth 2 a 3

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

 

(11.55 - 12.25)

7.

Y Bil Safleoedd Carafannau Gwyliau (Cymru): Trafod adroddiad drafft Cyfnod 1

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor adroddiad Cyfnod 1.

 

(12.25 - 12.30)

8.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Dadreoleiddio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol.