Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sarah Beasley 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod.

 

(9:15-10:15)

2.

Y Bil Tai (Cymru): Tystiolaeth Cyfnod 1 – Sesiwn 7 Tenantiaid Cymru

Steve Clarke, Rheolwr Gyfarwyddwr

Hannah Smith, Swyddog Datblygu Sector Preifat

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan denantiaid o Gymru.

 

(10:15-11:00)

3.

Y Bil Tai (Cymru): Cyfnod 1 - Sesiwn dystiolaeth 8 Tai Pawb

Alicja Zalesinska, Cyfarwyddwr

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Tai Pawb. 

 

(11:10-12:10)

4.

Y Bil Tai (Cymru): Cyfnod 1 - Sesiwn dystiolaeth 9 Academyddion

Victoria Hiscocks, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Dr Simon Hoffman, Prifysgol Abertawe

Dr Bob Smith, Prifysgol Caerdydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan academyddion.

 

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y canlynol: Eitem 6

(12:10-12:30)

6.

Ymchwiliad i lefelau cyfranogiad mewn chwaraeon: Trafod yr adroddiad

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft ar:  Ymchwiliad i lefelau cyfranogiad mewn chwaraeon.

 

7.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Papurau i'w nodi