Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Polisi: Marc Wyn Jones  / Legislation: Helen Finlayson

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1        Nid oedd unrhyw ymddiheuriadau.

 

1.2        Diolchodd y Cadeirydd i Ann Jones, y Cadeirydd blaenorol, a Joyce Watson am eu gwaith ar y Pwyllgor.

(09.30)

2.

Ymchwiliad i ddyfodol cydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru - Sesiwn dystiolaeth 1

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

CELG(4)-12-13 – Papur 1

 

Kate Bennett, Cyfarwyddwr Cenedlaethol y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Marie Navarro, Aelod o Bwyllgor Cymru, y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.

10.30

3.

Ymchwiliad i ddyfodol cydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru - Sesiwn dystiolaeth 2

CELG(4)-12-13 – Papur 2

CELG(4)-12-13 – Papur 3

 

Dr Alison Parken, Cyfarwyddwr Prosiect, Menywod yn Ychwanegu Gwerth at yr Economi (WAVE), Prifysgol Caerdydd

Dr Simon Hoffman, Cyd-gyfarwyddwr Arsyllfa Cymru ar Hawliau Dynol Plant a Phobl Ifanc

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Alison Parken a Dr Simon Hoffman.

 

 

(11.20)

4.

Ymchwiliad i ddyfodol cydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru - sesiwn dystiolaeth 3

Sefydliad Bevan

CELG(4)-12-13 – Papur 4

 

Dr Victoria Winckler, Cyfarwyddwr – Sefydliad Bevan

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Sefydliad Bevan.

(11.50)

6.

Cytuno ar y cylch gorchwyl ar gyfer ymchwiliad polisi nesaf y Pwyllgor

CELG(4)-12-13 – Papur preifat 5

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y cylch gorchwyl ar gyfer yr ymchwiliad nesaf i gyfranogiad mewn chwaraeon.

 

5.2 Byddai fersiwn diwygiedig yn cael ei anfon dros e-bost at Aelodau er mwyn cytuno arno y tu allan i’r Pwyllgor.

 

5.3 Bydd ymgynghoriad yn cael ei lansio’n fuan. 

 

 

7.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

6.1 Nodwyd y papurau.

7a

Bil Safleoedd Rheoleiddiedig Cartrefi Symudol (Cymru): Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ

CELG(4)-12-13 – Papur (i’w nodi) 6

Dogfennau ategol:

7b

Bil Safleoedd Rheoleiddiedig Cartrefi Symudol (Cymru): Llythyr gan y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi

CELG(4)-12-13 – Papur (i’w nodi) 7

Dogfennau ategol: