Agenda

Lleoliad: Ystafell Seligman, Canolfan Mileniwm Cymru

Cyswllt: Alun Davidson 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Nodyn ar gyfer y cyfarfod hwn

Nodwch, bydd yr holl gyfarfod yn cael ei gynnal mewn sesiwn breifat. Ar ôl i'r ddwy eitem gyntaf gael eu hystyried, bydd gweddill y cyfarfod (gweithdy etifeddiaeth gyda rhanddeiliaid) yn cael ei gynnal yn Ystafell Bwyllgora 3.

 

(09.00-10.30)

1.

Ymchwiliad i Ddyfodol Ynni Craffach i Gymru - trafodaeth ar y prif faterion

(10.30-10.40)

2.

Llythyr y Gyllideb Ddrafft

(10.40-11.00)

Egwyl (dychwelyd i Ystafell Bwyllgora 3)

(11.00-12.30)

3.

Gweithdy etifeddiaeth gyda rhanddeiliaid - trafodaeth ar wastraff