Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau'r weithdrefn penderfyniad negyddol

 

 

2.1

CLA123 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Treuliau Teithio a Pheidio â Chodi Tâl) (Cymru) (Diwygio) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 9 Mawrth 2012. Fe’u gosodwyd ar 14 Mawrth 2012. Yn dod i rym ar 9 Ebrill 2012.

2.2

CLA126 - Rheoliadau Cymorth Gwladol (Symiau at Anghenion Personol) (Asesu Adnoddau a Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 14 Mawrth 2012. Fe’u gosodwyd ar 16 Mawrth 2012. Yn dod i rym ar 9 Ebrill 2012.

2.3

CLA127 - Gorchymyn Datblygu Digollediad Tir (Cymru) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’i gwnaed ar 15 Mawrth 2012. Fe’i gosodwyd ar 16 Mawrth 2012. Yn dod i rym ar 6 Ebrill 2012.

 

2.4

CLA131 - Gorchymyn y Gwasanaethau Tân ac Achub (Fframwaith Cenedlaethol) (Cymru) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’i gwnaed ar 24 Mawrth 2012. Fe’i gosodwyd ar 27 Mawrth 2012. Yn dod i rym ar 20 Ebrill 2012.

 

2.5

CLA133 - Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) (Cyfraniadau) (Diwygio) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’i gwnaed ar 28 Mawrth 2012. Fe’i gosodwyd ar 29 Mawrth 2012. Yn dod i rym ar 1 Ebrill 2012.

2.6

CLA134 - Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Dynion Tân (Cymru) (Cyfraniadau) (Diwygio) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’i gwnaed ar 28 Mawrth 2012. Fe’i gosodwyd ar 29 Mawrth 2012. Yn dod i rym ar 1 Ebrill 2012.

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad cadarnhaol

 

Dim

3.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i’w codi gyda’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Offerynnau’r weithdrefn penderfyniad negyddol

 

3.1

CLA124 - Rheoliadau Gwastraff a Reolir (Cymru a Lloegr) 2012

Y weithdrefn negyddol. Fe’u gwnaed ar 12 Mawrth 2012. Fe’u gosodwyd gerbron Senedd y DU ar 15 Mawrth 2012. Fe’u gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar 15 Mawrth 2012. Yn dod i rym ar 6 Ebrill 2012.

 

Dogfennau ategol:

Offerynnau'r weithdrefn penderfyniad cadarnhaol

 

Dim

4.

Gohebiaeth y Pwyllgor

4.1

Ymgynghoriad ar sefydlu awdurdodaeth ar wahân i Gymru

Papurau:

 

CLA(4)-08-12(p1) – Llythyr at y Cadeirydd gan y Cwnsler Cyffredinol, dyddiedig 27 Mawrth 2012 (Saesneg yn unig)

CLA(4)-08-12(p2) Llythyr ymgynghori gan Lywodraeth Cymru ar sefydlu awdurdodaeth ar wahân i Gymru

 

Dogfennau ategol:

5.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

30 April 2012

CLA(4)-07-12(rep)e

30 Ebrill 2012

 

Papur i’w nodi:

CLA(4)-07-12- Adroddiad ar y cyfarfod a gynhaliwyd ar 26 Mawrth 2012

 

Dogfennau ategol:

Trawsgrifiad