Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Mae offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 yn cael ei hysteriad gan y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Math o fusnes:

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 19/12/2016